Nieuwe opleiding tot TCM arts-acupuncturist

By Cheng Liu

Nieuwe opleiding tot TCM arts-acupuncturist

Nieuwe Opleiding tot TCM arts-acupunturist
WAVAN-Shanghai University of TCM
Beoogde start: Maart 2020

Dit is een post-academische opleiding voor artsen en tandartsen (medische studenten kunnen ook toegelaten worden). De opleiding wordt verzorgd door Shanghai University of Traditional Chinese Medicine (TCM) uit China in samenwerking met de Wetenschappelijke Artsen Vereniging voor Acupunctuur in Nederland en voldoet als enige in Nederland aan de eisen van ICMART (International Council of Medical Acupuncture and Related Techniques). Tijdens deze opleiding wordt u opgeleid tot TCM arts-acupuncturist. Met het behaalde diploma kunt u een zelfstandige praktijk voor medische acupunctuur beginnen, naast uw praktijk in de reguliere geneeskunde. Met TCM-acupunctuur bent u in staat om extra behandel-opties te bieden aan patiënten met aandoeningen die weinig of geen baat hebben bij de reguliere behandeling. Ook voor chronische aandoeningen die langdurige medicamenteuze behandeling vereisen kan TCM-acupunctuur een complementaire therapie zijn, waardoor het gebruik van medicamenten verminderd kan worden. In de literatuur is er voldoende evidence over het nut van TCM-acupunctuur bij diverse aandoeningen. Ook is TCM-acupunctuur door de WHO als zinvolle medische behandeling erkend.

Inhoud van de opleiding:
De opleiding tot TCM arts-acupuncturist wordt binnen een tijdsbestek van 2 studiejaren aangereikt. Deze bestaat uit theoretische en praktische onderdelen.

• Eerste jaar
In het eerste jaar worden de fysiologie en de filosofie van de TCM gedoceerd. De principes van TCM en acupunctuur zijn volkomen anders dan van de reguliere geneeskunde. Het systeem maakt gebruik van metaforen en concepten, die in de praktijk verbanden weten te leggen tussen uiteenlopende symptomen in relatie tot de eigenschappen van de patiënt en zijn/haar omgeving (holistische benadering). Daarnaast worden de meest belangrijke acupunctuur punten bestudeerd: in locatie, functie en werking.

• Tweede jaar
Het tweede leerjaar introduceert de pathologie. In principe worden de reguliere diagnosen ‘vertaald’ naar het “pathofysiologische principe van de TCM”. Tevens worden de diverse behandelstrategieën besproken. De eerste helft van het 2e jaar zal bestaan uit het oefenen van een heel behandelprogramma (anamnese, polsdiagnose, prikken etc.). In het tweede deel van het 2e jaar zal de student zelf gaan behandelen, onder supervisie van artsen van Shanghai University of TCM en WAVAN.
De nadruk in dit jaar ligt op de praktische toepassing van acupunctuur in de praktijk. Hierbij worden in de tweede helft van het jaar patiënten uitgenodigd om zich te laten behandelen. Hierbij wordt de kennis van de TCM, inclusief kennis van de acupunctuurpunten, toegepast op patiënten die komen met een reguliere diagnose.

Structuur van de opleiding:

• Studielast
De studielast bedraagt 60 ECTS (European Credit Transfer System) per jaar. Dit is gelijk aan 1680 studie belasting uren (SBU) per jaar. In de SBU zijn inbegrepen contact onderwijs (zoals colleges, werkgroepen, practica, stages etc.) en zelfstudie.
Het contact onderwijs is 240 SBU per jaar en dit wordt gepland in de weekenden. De zelfstudie is begroot op 1440 SBU, maar dit kan per student variabel zijn afhankelijk van het leervermogen van de individuele student. Het is niet noodzakelijk dat elke student precies 1440 SBU haalt voor deze zelfstudie.

• Studie locatie
De theoretische en praktisch opleiding zal plaatsvinden in de dependance van Shuguang Hospital Shanghai in Arnhem.

• Stage
Tijdens de opleiding is een stage van 28 dagen verplicht. Deze stages vinden plaats bij Shuguang Hospital – Acufit klinieken verspreid over het hele land.

• Examen en diploma
Aan het eind van elk studiejaar wordt de studie afgesloten met een theoretisch-schriftelijk- en een praktisch-mondeling examen. Wanneer alle examens worden gehaald, krijgt de cursist een TCM-acupunctuur diploma.

• Docenten
De docenten zijn voornamelijk ervaren TCM artsen uit Shanghai University of TCM onder toezicht van BIG-geregistreerde Nederlandse artsen.

• Taal
De voertaal tijdens lessen en practica is voornamelijk Engels.

• Studie materiaal
Het lesmateriaal is grotendeels in het Engels en bestaat uit boeken gepubliceerd door de Shanghai Pujiang Education Press en handouts van de docenten. De kosten van de handouts zijn inbegrepen in de opleidingsprijs, de boeken echter niet, maar de cursisten krijgen 10% korting op de aanschafprijs.

• Kosten
De studiekosten zijn nog niet exact bekend, maar zullen rond € 3000,00 per jaar bedragen.
Dit kan in max. 4 termijnen betaald worden.

Voor nadere informatie:

• Website: www.shutcmwavan.nl.
• E-mail: secretariaat@shutcmwavan.nl
• Contact personen: – de heer Cheng Liu, directeur
• dr. Djien Liem, arts-hoofddocent